Lørdagsarrangementer i Cafe Plums Gård 2017

Cafe Plums Gård
Cafe Plums Gård

Bøfseddel og foredrag

Lørdag 13.05.2017 kl 13.00
Lørdag 26.08.2017 kl 13.00

Handelshuset Plum startede i 1875 af brødrene Frederik og Niels Munk Plum, og gennem de næste 25 år ekspanderedes købmandsgården til at omfatte kolonial både en gros og en detail, korn og foderstoffer, markfrø, tømmer og andre byggemateriale, jernvarer samt kul og koks.
Der var en omfattende smør- ægseksport, og brødrene var med i initiativer, som etablering af Tommerup- Assens jernbanen, Sukkerfabrikken, Svineslagteriet,Skovpavillonen, Det Bayerske Ølbryggeri, og havde andel i Kaals Mølle. Der var efter Assens banens etablering filial i den ny stationsby Glamsbjerg og ladepladser på Helnæs og Rolund.
Handelshuset Plum var desuden respekteret i købmandskredse for en god og grundig uddannelse af unge handelsmænd.

I 1905 døde begge brødre og virksomheden videreførtes af deres sønner.

Inden den historiske frokost serveres i den gamle skænkestue, er der en kort rundvisning  på Toften, der har indholdt tømmerstabler, byggematerialer fra drænrør til gulvbrædder, brændsel og tagpap, tørrestue, tømmerværksted, hestestald og  den kæmpestore mere end 100 år gamle trælade, der er Nordeuropas største, bygget af træ til opbevaring af træ.
Suzanne Hestbæk fortæller om livet i købmandsgården og under besøget i træladen afsløres hvem, der fik en bøfseddel og hvorfor.

Under kaffen fortælles lidt om hvad man ellers fik at spise i købmandsgården, baseret på erindringer fra tidligere handelselever ved Plum.

Pris kr. 200,-
Billetter købes på VisitAssens.dk, eller ved tilmelding til Cafe Plums Gård tlf. 64712021

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Købmandens udkigspost

Lørdag 27.05.2017 kl. 14
Lørdag 01.07.2017 kl 14

Besøg i træladens tårn, hvor købmanden spejdede efter skibe på vej i havn med varer til Plums Købmandsgård.

Træladen der er Nordeuropas største trælade er bygget i 1915. Den tidligere trælade brændte ned, og blev erstattet af denne kæmpelade med gennemkørsel og udvendige ladeluger i 3 etager. Laden er i dag en fredet bygning.  Man fornemmer tidligere tiders travlhed og den meget særprægede stemning i den højloftede midtersektion og de lavere balkoner på begge sider.

Besøget afsluttes med kaffe og kage i den gamle skænkestue.

Pris kr. 110,-
Billetter købes på VisitAssens.dk, eller ved tilmelding til Cafe Plums Gård tlf. 64712021